Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że?

KAMILDAK B.V. posiada wyspecjalizowany zespół do układania płytek na powierzchniach dachowych dachów mieszkalnych i przemysłowych, promenad, tarasów, chodników itp. Używamy między innymi systemu DNS, który pozwala nam układać płytki poziomo na żądanej wysokości.